Likwidacja oznakowania poziomego w hali magazynu leków w fabryce Sanofi Aventis – grupa farmaceutyczna

Oczyszczanie ścian nowo wybudowanego budynku z różnego rodzaju trudnych do usunięcia zabrudzeń po rozmontowaniu rusztowań Acro
12 czerwca 2019
Likwidacja pasów antysleep na autostradzie z trudno usuwalnej farby chemoutwardzalnej
12 czerwca 2019
Likwidacja oznakowania poziomego w hali magazynu leków w fabryce Sanofi Aventis – grupa farmaceutyczna
Wykonaliśmy bardzo trudne zlecenie likwidacji pasów z bardzo trudnej usuwalnej farby na podłodze polimerowej. Warunkiem usunięcia pasów było nie uszkodzenie podłogi, zachowanie jej jednolitej struktury. Praca została wykonana przy wykorzystaniu odpowiedniego czyściwa. Konieczne było całkowite wyeliminowanie zakurzenia.

PRZED OCZYSZCZANIEM

PO OCZYSZCZANIU

EFEKT PRZED/PO

JAKOŚĆ

Nasza firma gwarantuje nie inwazyjność i bezpieczeństwo nawet najdelikatniejszych powierzchni, przy wyjątkowo wysokiej efektywności